Välkommen

OpenNorth är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Umeå universitet. Samarbetet kretsar kring Öppna Data och syftar till att öka båda utbud och återanvändning av data. Vi är övertygade om att Öppna Data är en starkt positiv kraft för innovation och transparens/medborgarinflytande som vi i vår region har särskilt bra förutsättningar att tillhandahålla.

Via denna site hittar du både den Öppna Data vi publicerar och olika typer av information kring just detta data men också kring Öppen Data i allmänhet

Vad är Öppna data?

Öppna data är data som är fria att använda för vem som helst hur som helst med så få begränsningar som möjligt i form av licensvillkor, avgifter, tekniska format som ägs av någon viss aktör mm. En mer utförlig definition finns på Wikipedia.

Öppna Data underlättar på så vis återanvändande/vidareutnyttjande av data.  Detta återanvändande kan bestå i att ideella eller kommersiella innovatörer tar fram nya tjänster/produkter som återanvänder datat på något sätt. Återanvändandet av data kan också bestå av att medborgare använder datat för att få insyn i hur samhället och olika samhällsfunktioner fungerar eller i att forskare använder datat för att skapa ny kunskap.

Den enkla grundtanken är att data som vi redan har i olika system kommer att ge stora positiva ekonomiska effekter, underlätta livet för medborgarna och öka medinflytande/demokrati om bara detta data frigörs från de olika verksamhetssystemen och publiceras i en sådan form att det blir rimligt enkelt och praktisk för i princip vem som helst med en idé eller ett behov att återanvända datat.